Thứ bảy, 09/12/2023

Mùa cá

Thứ hai, 26/07/2021

Tranh sơn dầu của  KÙ KAO KHẢI

Tác phẩm: Mùa cá                                                                       
Chất liệu: Sơn dầu
Tác giả: KÙ KAO KHẢI

(Nguồn: TC VNNB 96-9/2011)

Bài viết khác