Thứ bảy, 09/12/2023

Mùa cá

Thứ năm, 19/08/2021

Tranh Acrylic của  TRỌNG VĂN

Tác phẩm: Mùa cá                                        
Chất liệu: Acrylic
Tác giả: TRỌNG VĂN

(Nguồn: TC VNNB 100 /2011)

Bài viết khác