Thứ bảy, 09/12/2023

Mùa vàng

Thứ hai, 08/06/2020

Tranh của ĐINH VĂN PHƯƠNG

Tranh: Mùa vàng

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 80cm x 160cm

Tác giả: Đinh Văn Phương

Bài viết khác