Thứ bảy, 09/12/2023

Nắng chiều trên sông Sào Khê

Thứ ba, 27/04/2021

Tranh của họa sĩ HOÀNG DŨNG 

Nắng chiều trên sông Sào Khê (Sơn dầu)                          Tác giả: HOÀNG DŨNG 

(Tác phẩm trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật Khu vực II Đồng bằng sông Hồng năm 2020)

Nguồn: TC VNNB 250-4/2021

Bài viết khác