Thứ hai, 26/02/2024

Nắng hè (Acrylic)

Thứ ba, 14/11/2023

Nắng hè Tranh của HOÀNG DŨNG
Tác phẩm trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật Khu vực Đồng bắng sông Hồng năm 2023 (Nguồn TCVNNB số 285 - 10/2023)


Nắng hè                                                                                                                                         Tranh của HOÀNG DŨNG 
Tác phẩm trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật Khu vực Đồng bắng sông Hồng năm 2023 (Nguồn TCVNNB số 285 - 10/2023)

Bài viết khác