Thứ bảy, 09/12/2023

Ngày mới

Thứ năm, 23/09/2021

Tranh của PHAN DƯ

Tác phẩm: Ngày mới
Chất liệu: Sơn dầu
Tác giả: PHAN DƯ

(Nguồn: TC VNNB 103 - 3/2012)

Bài viết khác