Thứ bảy, 09/12/2023

Nơi an toàn

Thứ hai, 30/08/2021

Tranh của Kù Kao Khải 

Tác phẩm: Nơi an toàn 

Chất liệu: Acrylic

Tác giả: Kù Kao Khải

(Nguồn: TC VNNB 254-8/2021)

Bài viết khác