Thứ bảy, 09/12/2023

Ông hổ

Thứ tư, 16/02/2022

Tranh của họa sĩ KÙ KAO KHẢI

Tác phẩm: Ông hổ

Chất liệu: Acrylic

Tác giả: Họa sĩ Kù Kao Khải

(Nguồn: TC VNNB 261-02/2022)

Bài viết khác