Thứ bảy, 09/12/2023

Phiên chợ vùng cao

Thứ sáu, 15/10/2021

Tranh của ĐỖ HƯƠNG

Tác phẩm: Phiên chợ vùng cao
Chất liệu: Lụa
Tác giả: ĐỖ HƯƠNG

(Nguồn: TC VNNB 104 - 4/2012)

Bài viết khác