Thứ bảy, 09/12/2023

Tết Canh Tý kể chuyện về chuột

Thứ năm, 16/01/2020

chùm tranh của họa sĩ KÙ KAO KHẢI

Tranh hội họa: Cưới chuột                                                                             

Chất liệu: Bột  màu

Kích thước:                                                                                              

Tác giả: Kù Kao Khải

 

Tranh: Đón xuân

Chất liệu: Bột  màu

Kích thước:

Tác giả: Kù Kao Khải 

 

Bài viết khác