Thứ bảy, 09/12/2023

Thiếu nữ Hoa Lư

Thứ ba, 31/08/2021

Tranh bột màu của NGUYỄN ANH ĐỨC

Tác phẩm: Thiếu nữ Hoa Lư                      
Chất liệu: Bột màu
Tác giả: NGUYỄN ANH ĐỨC

(Nguồn: TC VNNB 101 /2011)

Bài viết khác