Thứ bảy, 09/12/2023

Thu

Thứ năm, 15/10/2020

Tranh của họa sĩ PHAN TUẤN NGỌC 

Tranh: Thu

Chất liệu: Sơn mài

Tác giả: Phan Tuấn Ngọc 

(Nguồn: TC VNNB 241+242+243)

 

Bài viết khác