Thứ bảy, 09/12/2023

Tích xưa

Thứ năm, 04/08/2022

Tranh sơn dầu của NGUYỄN ANH BA

Tác phẩm: Tích xưa

Chất liệu: Sơn dầu

Tác giả: Nguyễn Anh Ba

(Nguồn: TC VNNB 267-7/2022)

Bài viết khác