Thứ năm, 07/12/2023

Tiếng ca Huế trên dòng sông Hương (Sơn mài)

Thứ năm, 24/08/2023

Tranh của NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG (Nguồn TC VNNB Số 283-8/2023)


Tiếng ca Huế trên dòng sông Hương (Sơn mài)                                                           Tranh của NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG
                                                                                                                     (Nguồn TC VNNB Số 283-8/2023)

Bài viết khác