Thứ bảy, 09/12/2023

Triều cường

Thứ sáu, 20/08/2021

Tranh sơn dầu của  HOÀNG TRUNG DŨNG

Tác phẩm: Triều cường                                       
Chất liệu: Sơn dầu
Tác giả: HOÀNG TRUNG DŨNG

(Nguồn: TC VNNB 100 /2011)

Bài viết khác