Thứ bảy, 09/12/2023

Truyền nghề

Thứ năm, 05/08/2021

Tranh sơn dầu của KIM ĐỨC THẠO

Tác phẩm: Truyền nghề
Chất liệu: Sơn dầu (110x140)
Tác giả:  KIM ĐỨC THẠO

(Nguồn: TC VNNB 97-10/2011)

Bài viết khác