Thứ bảy, 09/12/2023

Tuổi thơ

Thứ sáu, 08/10/2021

Tranh của NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG 

Tác phẩm: Tuổi thơ 

Chất liệu: Sơn mài

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hường 

(Nguồn: TC VNNB 255-9/2021)

Bài viết khác