Thứ bảy, 09/12/2023

Về quê

Thứ ba, 14/12/2021

Tranh của họa sĩ KÙ KAO KHẢI 

Tác phẩm: Về quê

Chất liệu: Acrylic

Tác giả: Kù Kao Khải 

(Nguồn: TC VNNB 257-11/2021)

Bài viết khác