Thứ bảy, 09/12/2023

Xí nghiệp gạch Gia Lạc

Thứ ba, 10/08/2021

Tranh lụa của PHAN VI DIỄN


 

Tác phẩm: Xí nghiệp gạch Gia Lạc                                                    
Chất liệu: Lụa
Tác giả: PHAN VI DIỄN

(Nguồn: TC VNNB 98-11/2011)

Bài viết khác