Thứ bảy, 09/12/2023

Xưởng đóng tầu

Thứ bảy, 09/05/2020

Tranh sơn dầu của ĐOÀN QUANG THƯỜNG

Tranh: Xưởng đóng tàu

Chất liệu: sơn dầu

Kích thước: 

Tác giả: Đoàn Quang Thường

Bài viết khác