Thứ hai, 04/12/2023

Các hội có tính chất đặc thù ký giao ước thi đua năm 2019

Thứ hai, 01/04/2019

Sáng 22/2, tại trụ sở Liên minh các hợp tác xã tỉnh Ninh Bình, đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và ký giao ước thi đua năm 2019 của  Khối thi đua các hội có tính chất đặc thù của tỉnh. Theo báo cáo, các hội trong khối đã tập trung vào việc đổi mới nội dung, hình thức thi đua chào mừng kỷ niệm 1.050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt; gắn công tác thi đua với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng và thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị. 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong khối đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực vận động hội viên và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia phát triển văn hóa con người, xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh đô thị và đạt được các kết quả tốt. Đại diện Ban thi đua khen thưởng tỉnh đã trao cờ thi đua và bằng khen của UBND tỉnh cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018 của khối.

Tại hội nghị, Khối trưởng khối thi đua các hội có tính chất đặc thù đã phát động phong trào thi đua, tổ chức ký giao ước thi đua và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

P.V

Bài viết khác