Thứ hai, 26/02/2024

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thứ hai, 09/01/2023

Ngày 9/1, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí: Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Mai Hoa, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Năm 2022, Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm. Tập trung chỉ đạo cấp ủy triển khai nghiêm túc việc tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với chủ đề "Tự soi, tự sửa" và sinh hoạt chuyên đề tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam".

Việc thực hiện Chủ đề công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính" gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện tốt. Công tác quản lý đảng viên được tăng cường. 100% cơ quan, doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện, tạo nhiều chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức và kiểm tra, giám sát. Năm 2022, thành lập 2 chi bộ cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước. Việc kết nạp đảng viên mới được tăng cường. Trong năm kết nạp 306 đảng viên, đạt 102% kế hoạch. Toàn Đảng bộ có 109 tổ chức cơ sở trực thuộc, với 7.774 đảng viên.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá làm sáng tỏ hơn kết quả đạt được của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cũng như của Đảng ủy Khối. Đồng thời, đề ra giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương những cố gắng và thành tích của Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trong năm 2022. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp để Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trong năm 2023, đó là: Quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh đã đề ra.

Thực hiện tốt quy định về phân cấp, tổ chức cán bộ. Quán triệt và thực hiện nghiêm chủ đề công tác năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Nghiên cứu xây dựng, phát triển các mô hình hay về tổ chức xây dựng đảng. Thực hiện nghiêm các khâu về công tác cán bộ theo phân cấp; quan tâm việc đào tạo, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên.

Làm tốt công tác tuyên giáo, dân vận; quan tâm việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bằng các chuyên đề cụ thể. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác xây dựng, phát triển Đảng.

Chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới; thường xuyên thực hiện tốt công tác giáo dục và quản lý đảng viên; xây dựng kế hoạch và có phương án cụ thể về phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn tỉnh; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới...

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen thưởng cho 20 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; 4 chi bộ và 29 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018 - 2022); 10 tổ chức cơ sở đảng làm tốt công tác phát triển đảng viên, 14 ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở có thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát Đảng.

B.H

 

Bài viết khác