Thứ hai, 26/02/2024

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Bình tổ chức lấy ý kiến xây dựng tiêu chí “Người phụ nữ Ninh Bình thời đại mới”

Thứ tư, 01/03/2023

TRẦN THỊ THU HOÀI

(Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo - Chính sách pháp luật Hội LHPN tỉnh Ninh Bình)

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Ninh Bình đã nghiên cứu xây dựng Dự thảo tiêu chí “Người phụ nữ Ninh Bình thời đại mới” (sau đây viết tắt là Dự thảo tiêu chí). Từ tháng 01/ 2023 đến nay, Dự thảo tiêu chí đã được bổ sung, chỉnh sửa qua 4 lần lấy ý kiến của cán bộ Hội chuyên trách, Ban Thường vụ, Thường trực Hội LHPN tỉnh.

 

Quang cảnh Hội nghị

 Phát huy trí tuệ, tâm huyết của các cấp, các ngành các thế hệ cán bộ Hội trong việc góp ý bổ sung hoàn thiện Dự thảo tiêu chí đảm bảo khoa học, hiệu quả và tạo sự đồng thuận, chiều 28/02, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về tiêu chí “Người phụ nữ Ninh Bình thời đại mới". Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các địa phương, đơn vị, các bác, các chị cán bộ nữ, nguyên cán bộ Hội, cán bộ Hội chuyên trách 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Nội hàm tiêu chí “Người phụ nữ Ninh Bình thời đại mới” được xây dựng bám sát tiêu chí “Người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và quan điểm Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Bình thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ, tiến bộ; mang đậm nét đặc trưng của con người vùng đất Cố đô Hoa Lư: thân thiện, hiền hòa, thanh lịch, mến khách” mà “Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/6/2017 về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững” của Tỉnh ủy đã đề ra.

Theo đó, Dự thảo gồm 5 tiêu chí: 1. Có Tri thức; 2. Có Đạo đức; 3. Có Sức khỏe; 4. Có Trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước; 5. Có lối sống thanh lịch, mang đậm đặc trưng của con người vùng đất Cố đô Hoa Lư. Việc xác định tiêu chí, xác định nội hàm của các tiêu chí “Người phụ nữ Ninh Bình thời đại mới” cũng cần đáp ứng được sự phát triển mạnh mẽ của thời đại, đồng thời khơi dậy được tiềm năng, trí tuệ của tất cả các lực lượng phụ nữ để đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương. Việc này đòi hỏi có sự tham gia, đóng góp ý kiến của các cấp, các ngành, của lãnh đạo nữ, cán bộ Hội các cấp, của bản thân mỗi người phụ nữ và từ nhiều góc nhìn khác nhau.

Định hướng nội dung thảo luận tại hội nghị, đồng chí Đào Thị Hòa, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung cho ý kiến vào 4 vấn đề trọng tâm: Bổ sung thêm vào nội hàm để làm rõ những nét đặc trưng của con người Ninh Bình, phụ nữ Ninh Bình trong nhóm tiêu chí chung của phụ nữ Việt Nam (tiêu chí số 1,2,3,4); Có ý kiến về tên gọi, nội hàm của tiêu chí số 5 - tiêu chí về phụ nữ Ninh Bình; Thực trạng và thách thức trong việc thực hiện tiêu chí người phụ nữ Ninh Bình; Đề xuất, gợi ý các giải pháp trong việc triển khai thực hiện gắn với giai đoạn tới.

Hội nghị đã nhận được 12 ý kiến bằng văn bản của các đại biểu, có 7 ý kiến phát biểu tại Hội nghị. Trên cơ sở nghiên cứu kỹ các nội dung của Dự thảo tiêu chí, tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất và cùng chung quan điểm đánh giá sự cần thiết phải ban hành tiêu chí phụ nữ Ninh Bình thời đại mới. Với nhóm tiêu chí chung của phụ nữ Việt Nam (do Trung ương Hội LHPN Việt Nam hướng dẫn) là phù hợp với thời cuộc. Nội hàm của 4 tiêu chí này tương đối đầy đủ, dành cho đối tượng là Phụ nữ Việt Nam, hội viên Hội LHPN Việt Nam, cán bộ Hội LHPN các cấp trên phạm vi toàn quốc (trong đó có Ninh Bình) là tiêu chí và mục tiêu chung mà mọi tầng lớp cán bộ, hội viên, phụ nữ không phân biệt vùng miền, tôn giáo, tín ngưỡng đều hướng tới. Vì vậy không nên bổ sung thêm vào nội hàm các tiêu chí này những nét đặc trưng của con người Ninh Bình, phụ nữ Ninh Bình. Những nét đặc trưng của con người Ninh Bình, phụ nữ Ninh Bình sẽ được thể hiện thành tiêu chí riêng, có tính đặc thù vùng miền.

Các đại biểu cũng đã tập trung phân tích, đóng góp ý kiến vào tiêu chí số 5 về tên gọi, về nội hàm, về bố cục. Đề nghị nghiên cứu đổi tên Tiêu chí số 5 theo đầy đủ nội dung Nghị quyết 10 của Tỉnh ủy. Về nội hàm của tiêu chí, các đại biểu kiến nghị, đề xuất nghiên cứu thêm về văn hóa, lịch sử của vùng đất Cố đô - vùng đất địa linh nhân kiệt, ken dày các giá trị lịch sử, giàu bản sắc văn hoá truyền thống. Xem xét, chắt lọc, bổ sung một số nội dung về sự am hiểu lịch sử và văn hoá, đặc biệt là các giá trị lịch sử văn hoá liên quan tới triều đại nhà Đinh và quần thể di tích Cố đô Hoa Lư, văn hóa du lịch... ; về đạo đức lối sống, về nêu gương, về tính chủ động, về phẩm chất con người thời đại số, ứng dụng công nghệ thông tin, làm việc trong chính quyền số, chuyển đổi số...

Tham gia ý kiến bổ sung hoàn thiện Dự thảo tiêu chí các đại biểu cũng đã đưa ra ý kiến làm rõ hơn một số khái niệm, thêm, bớt, sắp xếp, thay đổi từ ngữ; đưa ra thuật ngữ thay thế làm rõ hơn nội dung Dự thảo chuyển tải. Ngoài ra, các đại biểu cũng đã đóng góp giải pháp hỗ trợ phụ nữ thực hiện như: Cần xác định cụ thể nội dung trong từng giai đoạn, phù hợp với sự đa dạng của các nhóm phụ nữ, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại. Có các giải pháp khơi dậy niềm tự hào, khát vọng phát triển của phụ nữ Ninh Bình để phụ nữ xác định mục tiêu của bản thân và thực hiện mục tiêu bằng tinh thần tự tin, tự chủ, từ đó trở thành nguồn nhân lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, nhất là phụ nữ lãnh đạo, quản lý, nữ trí thức, nữ văn nghệ sĩ, nữ doanh nhân, phụ nữ tài năng trên các lĩnh vực. Phát hiện, biểu dương, tôn vinh các phụ nữ tài năng trên tất cả các lĩnh vực, tạo sự lan tỏa tấm gương phụ nữ Ninh Bình. Có các hoạt động hỗ trợ phụ nữ thực hiện tiêu chí...

Với ý kiến tâm huyết, trách nhiệm góp ý, bổ sung vào Dự thảo tiêu chí của đại biểu, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đã tiếp thu đồng thời giải trình một số ý kiến có liên quan. Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện và sớm ban hành tiêu chí “Người phụ nữ Ninh Bình thời đại mới” và mong muốn trong quá trình triển khai thực hiện sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của các đơn vị để phụ nữ Ninh Bình có cơ hội rèn luyện, phấn đấu, phát huy vai trò, khả năng đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh nhà.

Bài viết khác