Thứ hai, 26/02/2024

Thủ tướng phê duyệt tổng biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2021

Thứ tư, 24/03/2021

Ngày 03 tháng 10 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1499/QĐ-TTg về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2021. 

Cụ thể, tổng biên chế công chức năm 2021 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và cán bộ, công chức cấp xã), biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước và biên chế công chức dự phòng là 249.650 biên chế. Trong đó:

247.344 biên chế chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, gồm: các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập là 106.836 biên chế; Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện là 140.508 biên chế.

1.068 biên chế thuộc các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài. 552 biên chế công chức dự phòng. 

Tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 686 biên chế.  Theo Quyết định 68/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì có 28 hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước, gồm: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam; Hội Nhà văn Việt Nam; Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam; Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Hội Điện ảnh Việt Nam; Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam; Hội Kiến trúc sư Việt Nam; Hội Mỹ thuật Việt Nam; Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam; Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam; Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Hội Nhà báo Việt Nam; Hội Luật gia Việt Nam; Liên minh hợp tác xã Việt Nam; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Hội Sinh viên Việt Nam; Hội Người cao tuổi Việt Nam; Hội Người mù Việt Nam; Hội Đông y Việt Nam; Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; Tổng hội Y học Việt Nam; Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam; Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam; Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam.

 

Trung tân phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình - ảnh Trịnh Đình Hoàn  (Sở công thương Ninh) Bình

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Ninh Bình      Ảnh: Trịnh Đình Hoàn ( nguồn Sở Công Thương Ninh Bình)

Theo phụ lục của Quyết định 1499/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, công chức năm 2021 của cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Ninh Bình là 1.540 biên chế

Như vậy, tổng biên chế công chức năm 2021 của cả nước giảm so với năm 2020 là 3.867 biên chế.

Quyết định cũng nêu rõ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức đối với từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong số biên chế công chức nêu trên.

Đồng thời, có trách nhiệm giao biên chế công chức làm việc ở nước ngoài đối với từng Bộ, cơ quan ngang Bộ trong tổng số biên chế công chức nêu trên; giao biên chế đối với từng Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước trong tổng biên chế nêu trên; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc sử dụng biên chế công chức dự phòng.

Cũng theo quy định, các Bộ, ngành và địa phương thực hiện điều chuyển, sắp xếp trong tổng biên chế được giao khi thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Trong Quyết định, Thủ tướng cũng nêu rõ Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức đối với từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong số biên chế công chức nêu trên; giao biên chế công chức làm việc ở nước ngoài đối với từng Bộ, cơ quan ngang Bộ trong tổng số biên chế công chức ở trên; Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc sử dụng biên chế công chức dự phòng. Đồng thời, Bộ Trưởng Bộ nội vụ cũng phải có trách nhiệm giao biên chế đối với từng Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước trong tổng biên chế quy định tại Quyết định này.

Các Bộ, ngành và địa phương thực hiện điều chuyển, sắp xếp trong tổng biên chế được giao tại Quyết định này khi thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Cũng theo quy định, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Người đứng đầu tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Chủ tịch Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

MINH DƯƠNG

Bài viết khác