Chủ nhật, 03/12/2023

Bác về sáng nay

Thứ sáu, 06/12/2019

MINH HUỆ 

Mấy đêm sương muối cháy tre
Sáng nay vui lớn: Bác về thăm dân.
Bác ơi, lòng Bác ân cần
Bà con ùa đón, quây quần rưng rưng,
Bác về còn buốt hơi sương
Mà sao nghe ấm đồng làng rộn lên,
Áo xanh cũ, dép quai đen
Bác đi trìu mến, thân quen lạ thường,
Quần xăn, thoăn thoắt bờ mương
Nâng từng ngọn lúa, hỏi mừng lão nông,
Dừng chân cầm cuốc khơi dòng
Nhặt gàu, Bác nối thêm vòng, thêm tao,
Quanh Người ríu rít, xôn xao
Trẻ già, xin được đứng vào chung dây,
Gật đầu, Bác vội khoát ngay
Chú bí thư đến chung tay với Người,
Giọng nghiêm mà ấm từng lời,
“Đảng viên đi trước, mọi người mới tin”
Nhịp nhàng gàu Bác chao lên
Trăm gàu cùng đổ nước rền, đồng reo
Gió phồng tóc, trắng nắng gieo
Dân mừng Bác khỏe cười theo Bác cười.

                                        1963

 

 

 

Bài viết khác