Thứ tư, 28/02/2024

Cảnh sắc vườn nhà

Thứ hai, 30/08/2021

Thơ của LÂM XUÂN VI 
(Kính tặng làng nghề cây cảnh Nam Điền)

Sum suê cảnh sắc vườn nhà
Phúc trời lộc đất ngày qua độ ngày
Gió Lào ràn rạt nắng tây
Nâng niu sự sống bàn tay xương rồng
Gót mê dạo nẻo lan, hồng
Ngộ ra sắc sắc không không bồ đề
Bóng xòa, đa rủ nét quê
Hoa đăng lựu thắp đêm về tròn trăng
Lộc vừng chúc phúc trăm năm
Mẫu đơn mở cửa thiện căn gọi mời
Có tình đôi lại nên đôi
Trúc mai lời lại nối lời thiên duyên...
Có sôi động có bình yên
Nhân tình gieo quả tình viên mãn tình.

(Nguồn: TC VNNB 254-8/2021)

Bài viết khác