Chủ nhật, 03/12/2023

Chờ mong

Thứ năm, 05/03/2020

LÂM XUÂN VI

Nghĩa nguồn thăm thẳm Cửu Long

Tiền Giang cuồn cuộn chờ mong ắp đầy

Ơn nhờ gió chướng hương cây

Thảng lời dịu ngọt đâu đây miệt vườn

Mình đi mê đắm sắc hương

Ta về Non Nước khói sương mịt mờ

Mình tìm hoa trái trong mơ

Ta ngồi ngóng gió trăng chờ xanh lau

Vui nào rồi cũng qua mau

Chỉ còn thương nhớ xưa sau trọn tình

 

Bài viết khác