Chủ nhật, 03/12/2023

Cỏ xanh

Thứ tư, 05/06/2019

TỐNG XUÂN ĐIỂN

Cỏ xanh xanh tận chân trời

Cỏ xanh như thể tình người bền lâu

Chỉ cần một chút đất màu

Cũng tươi tốt tựa ngàn dâu bãi bồi

Chỉ là cỏ, cỏ đấy thôi

Vẫn cần hương đất, hương trời mới xanh

Cỏ xanh như thể gái lành

Cũng nhờ tay mẹ mà thành mỹ nhân!

Bài viết khác