Chủ nhật, 03/12/2023

Con thoi của nội

Thứ ba, 12/03/2019

 BÙI THỊ NHÀI

Vẫn là quê nội chưa xa
Vườn xuân cây ổi dâng hoa rất hiền
Bồ câu nhặt nắng bên hiên
Áo ai loang gió ngoài triền đê xanh.

Ruột tằm giờ vẫn màu chanh
Dấu ngồi của nội đã thanh thiên rồi
Câu Kiều vọng phía xa xôi
Bãi dâu bao lở bao bồi vẫn tươi.

Tâm can rút đổi cho người
Khăn the áo lụa nét cười đoan trang
Chạm tay khung cửi cũ càng
Con thoi dệt những lời vàng xa xưa.

Bài viết khác