Chủ nhật, 03/12/2023

Cuốc kêu

Thứ sáu, 16/07/2021

NGUYỄN ĐÌNH VÂN 

Cuốc kêu ra rả trưa hè
Bụi gai rối ruột, bờ tre nẫu lòng
Nắng xơ xác, gió long đong
Gốc làng chìm nổi mái cong dáng chùa.

Cuốc kêu hồn vía ngày xưa
Ông giời đổi tính nắng mưa thất thường
Hạt mùa lép trắng phơi sương
Não nề tiếng cuốc kêu thương đêm dài
Thôi thì sấp ngửa sờn vai
Cuốc mòn lưỡi cuốc kêu ai… tội mình.

(Nguồn: TC VNNB 252-6/2021)

 

 

Bài viết khác