Chủ nhật, 03/12/2023

Dạy lời thiện nhân

Thứ tư, 05/06/2019

 NGUYỄN QUANG HẢO

Xưa yêu trẻ bằng đòn roi

Muốn con hãy chữ sống đời nết na

Đã thành cái bóng ngày xa

Lằn roi in vết thế gia một thời

Ngày nay khắc cốt ghi lời

Khuyên con hiếu học trọn đời thiện nhân.

Bài viết khác