Chủ nhật, 03/12/2023

Ký họa một bạn thơ

Chủ nhật, 18/10/2020

BÌNH NGUYÊN 

Viết tặng: T.V.S

Người ta trời cho tu chùa

Gã thì trời lại bỏ bùa tu thơ

 

Đường trần đi mộng về mơ

Chiêm bao hết ngẩn lại ngơ với đời

 

Người đau gã khóc cho người

Gã đau biết có ai cười gã không.

Lão ngư                  Ảnh nghệ thuật của TUẤN PHƯƠNG 

 

 

Bài viết khác