Thứ tư, 28/02/2024

Lại nhớ

Thứ tư, 29/09/2021

Thơ của BÌNH NGUYÊN 

Nhớ mây nhớ gió đỉnh trời
Nhớ trăng xuống núi nhớ người lên nương
Nhớ con đường dốc trong sương
Bước chân em lội mà vương vấn gì

Nhớ ngày một ở một đi
Nhớ hò hẹn nhớ biệt ly khuyết tròn
Đá còn biết nhớ chon von
Sông còn nhớ bến ta còn nhớ em

Nhớ thầm thôi những đêm đêm
Chiêm bao lại nhớ nỗi niềm xa xa
Nhớ đôi bóng chụm trăng tà
Đò xuôi bến nhớ tiếng gà hôm mai

Nhớ chòm sao đứng nhớ ai
Nhớ trầm tư núi nhớ dài dạc sông
Tiễn em bận ấy theo chồng
Nhớ em ta giấu trong lòng đấy thôi.

                                   Mùa thu, 2021

Tóc mây (Acrylic)                         Tranh của KÙ KAO KHẢI

(Nguồn: TC VNNB 255-9/2021)

Bài viết khác