Chủ nhật, 03/12/2023

Lối thu

Thứ ba, 22/10/2019

LÂM XUÂN VI 

Người vào châu thổ Cửu Long
Ta ra Non Nước ngẫm dòng sông trôi
Đằm vào mạch sống sinh sôi
Càng yêu chín khúc sông bồi miệt xanh
Ngày mê hoa trái trĩu cành
Đêm say câu lý sau mành ngẩn ngơ
Sông Tiền lắng nhịp ầu ơ
Lệch nghiêng bên lở bao giờ chẳng thương
Thu ngàn nhạt nắng chiều buông
Lòng ta trải với ngọn nguồn sông xa
Nỗi người chậm bước xe qua
Nỗi mình lẻ bóng ngõ nhà lối thu...

Bài viết khác