Chủ nhật, 03/12/2023

Lòng em

Thứ ba, 12/03/2019

ĐẶNG DIỆU THOA

Anh đi công tác xa nhà
Cầu Giời mưa thuận gió hòa vài hôm
Sẵn người rót nước, đơm cơm
Quạt nồng, ấp lạnh,…vợi cơn nhớ nhà

Mai anh đến tận rẻo xa
Nghe đâu vào cữ đào hoa rất nhiều
Vườn xuân ong bướm dập dìu
Thôi anh, bó buộc gắng chiều bước chân
Một mai ra khỏi mùa xuân
Đào xa có bứng về gần được đâu

Nhà ta giậu trước, giàn sau
Quá mùa thiên lí rủ nhau lụi rồi
Nhụy hương ngày tháng đã vơi
Ong thôi ngấp nghé, bướm thôi lượn vòng
Giờ anh ao ước đào hồng
Vườn nhà đất hẹp biết trồng vào đâu?

Trời thương sở nguyện như cầu
Đón anh mùa đã bắt đầu rộ hoa
Đào rừng, đào núi, đào ta,…
Thỏa thuê ngắm nghía kẻo xa lại… buồn
Xênh xang anh nhé vài hôm
Vấn vương hương sắc gió nồm thoảng qua

Thôi thì... khuất nẻo đường xa
Nắm nem, bầu rượu, hương hoa xứ người…!

Bài viết khác