Chủ nhật, 03/12/2023

Lục bát cho quê

Thứ tư, 18/11/2020

BÌNH NGUYÊN 

Cuối con sông cái là quê

Cuối con đường đất là về nhà ta

Nhà ta bên gốc cây đa

Bà ta bán nước đi xa lâu rồi

 

Gốc đa cái chỗ bà ngồi

Mẹ ra bán nước như hồi bà ta

Một trời hoa gạo tháng ba

Đỏ như mắt nhớ người xa chưa về

 

Chị ta vẫn cái nón mê

Bàn chân lội giữa bốn bề nắng mưa

Vườn nhà rào giậu phên thưa

Ta về xào xạc ngày xưa vẫn còn

 

Xóm làng bên núi bên non

Lời thưa tiếng dạ cứ tròn nết quê

Ríu ran chùm nắng sang hè

Tiếng ai như gọi ta về gốc đa…

Chiều quê                       Ảnh nghệ thuật của BÌNH NGUYÊN

Bài viết khác