Thứ tư, 28/02/2024

Mái nhà Trường Sơn

Thứ bảy, 07/08/2021

Thơ của ĐINH HỮU NIÊN

Bao năm
Giờ ngỡ lên bà
Vẫn hai mươi chẳng có già là sao?
Vẫn như cái thuở ngày nào
Xa quê cùng bạn đi vào Trường Sơn.

 

Đạn bom mưa nắng áo sờn
Lưng ngàn gió hú mây vờn gót chân
Chưa lần gặp đã thành thân
Thoáng thôi thì đã vội dần dần xa.

Đường mòn không lạc lời ca
Cháy trong khô khát cho ta nhớ người
Vẫn là em tuổi hai mươi
Nao nao cánh phượng đỏ trời ngàn xanh.

(Nguồn: TC VNNB 253-7/2021)

Bài viết khác