Thứ bảy, 20/07/2024

Miền Nam yêu dấu

Thứ hai, 15/11/2021

Thơ của HẢI ÂU

Hai giờ bay đường hàng không

Công an, bộ đội hiệp đồng ngành y.

Hành quân Nam tiến thần kỳ

Diệt trừ Covid người đi miệt mài.

Tân Sơn Nhất đón Nội Bài

Những con én bạc rộng dài bay lên.

Xưa vây giặc, súng nổ rền

Thu nay chống dịch, sức bền chí cao.

Nhanh tay dựng chốt, ngăn rào

Khẩu trang, bảo hộ xông vào cứu dân.

Dẫu hy sinh chẳng ngại ngần

Vắc-xin tiêm đủ xa gần mọi nơi.

Miền Nam yêu dấu ta ơi

Bạn bè quốc tế người người giúp ta.

Tình dân nghĩa nước bao la

Giặc vô hình, diệt từ xa... cứu người!

(Nguồn: TC VNNB 256-10/2021)

Bài viết khác