Thứ tư, 28/02/2024

Mùa của cha

Thứ hai, 15/11/2021

Thơ của LƯỜNG THỊ DUNG 

Ngang trời bất chợt đổ mưa
Cha tôi tất bật giữa trưa cánh đồng
Một mình đứng với cơn giông
Mắt cha là cả mịt mùng tả tơi.

Hạt thóc thấm đẫm mồ hôi
Một sương hai nắng cha tôi vai gầy
Quanh năm đồng đất cấy cày
Lụt lội hạn hán bấy ngày khó khăn.

Hồi sinh cây lúa mong manh
Bàn tay che chắn mà thành bát cơm
Cho con hạt gạo thảo thơm
Cha đâu tính toán thiệt hơn tháng ngày.

Bỗng dưng khóe mắt con cay
Thương cha lấm láp luống dày luống thưa
Lưng còng cõng nắng cõng mưa
Cho con trĩu hạt ngày mùa của cha.

(Nguồn: TC VNNB 256-10/2021)

Minh họa.                                  Nguồn: Internet

Bài viết khác