Chủ nhật, 03/12/2023

Ngỏ lời mùa xuân

Thứ năm, 06/02/2020

TRẦN DUY ĐỚI

Mùa đông đã cạn đâu nào

Mà hong áo ấm chạm vào mùa xuân.

Đêm hàn tê tái bàn chân

Con tàu chở Tết đã gần Trường Sa.

Băng: Mèo - Vạc

Tuyết: Sa - Pa

Trắng xe gạo trắng leo qua mây đèo.

Bản Mèo heo hút treo leo

Phăm phăm vó ngựa gió vèo sau lưng.

Thung sâu mơ, mận sáng rừng

Tiếng chim thảng thốt ngập ngừng trước hoa …

Tơ tằm óng lụa chợ xa

Khăn điều

Áo thắm

              Làm quà mẹ tôi

Lây phây:

Mưa  lộc

Mưa chồi

Hai màu sợi tóc ngỏ lời mùa xuân.

 

 

 

Bài viết khác