Chủ nhật, 03/12/2023

Nhớ những ngày đông

Thứ ba, 12/03/2019

NGUYỄN QUỲNH ANH

Ta về một ngày đầu đông
Nắng còn mải miết bên sông chưa về
Trâu bò đủng đỉnh chân đê
Cánh cò trắng phía đồng quê tháng Mười

Động trời sông Đáy vụ rươi
Đầu mùa xôi mới đợi người đi xa
Chân rơm thao thức tiếng gà
Mát lành rau ngót vườn nhà bát canh
Bà tôi vôi vỏ chợ Xanh
Miếng trầu bỏm bẻm mà thành ca dao

Ta về bước thấp bước cao
Dây diều nối vội vấp vào tuổi thơ.

 

Bài viết khác