Thứ tư, 28/02/2024

Nhủ

Thứ sáu, 12/11/2021

Thơ của TRẦN XUÂN TRƯỜNG 

Muốn về bên ấy sông Ân
Cùng em cô gái Nam Dân hát chèo
Thuyền ai vừa xuống dây neo
Chỉ còn mây với cánh bèo lông bông
Vườn na sau bão còn không
Tiếng chim ai thả ngoài lồng véo von
Bao giờ trăng mới lại tròn
Heo may dìu cánh sóng non qua bờ
Thế mà em bảo đi sơ
Mấy lần qua ngõ nhà thờ lại thôi
Muốn về nghe nước sông trôi
Nối hai bờ sóng làm nôi ru mình

Giấc mơ như được hồi sinh
Tìm em vá lại mảnh tình đơn phương.

(Nguồn: TC VNNB 256-10/2021)

Bài viết khác