Thứ tư, 28/02/2024

Nỗi đau

Thứ tư, 03/08/2022

Thơ của LÂM XUÂN VI

Nỗi đau chất chứa nghẹn ngào
"Nhắn tìm đồng đội" lòng nao nao lòng

Nhân từ đất có thấu không?
Tháng năm mòn mỏi mẹ trông đợi hoài

Nước non đã hóa tượng đài
Còn thương nỗi mẹ tìm hài cốt con

Đã đau thịt nát xương mòn
Lại e phiêu dạt hồn con lạnh lùng

Non sông vận hội tưng bừng
Không quên mẹ gượng qua từng cơn đau.

(Nguồn: TC VNNB 267-7/2022)

Bài viết khác