Chủ nhật, 03/12/2023

Phòng chống dịch Covid-19

Thứ hai, 28/06/2021

VŨ ĐỨC THANH 

Covid-19 này đây

Sốt cao, khó thở… người lây sang người

Cảnh giác, phòng, chống bạn ơi

Rửa tay sạch sẽ, tránh nơi đông người

Khẩu trang kín mũi kín môi

Cách nhau hai mét nói cười ít thôi

Ở nhà là yêu nước rồi

Đi làm là bởi mọi người vì nhau

Dịch đang lan khắp toàn cầu

Bình tĩnh phòng chống làm câu ghi lòng

Nhớ lời Đảng dạy Dân mong

Chống dịch như chống giặc, trong lúc này

Đoàn kết cả nước chung tay

Ta nhất định thắng dịch này, bạn ơi!

(Nguồn TC VNNB 252-6/2021)

Minh họa.  Nguồn: Internet

Bài viết khác