Chủ nhật, 03/12/2023

Sớm nay xuân về

Thứ hai, 01/04/2019

TRẦN HỒNG GIANG

 

 

                           Và rồi… trời đã tàn đông

Đã nghe phía ấy bến sông rộn ràng

Dặt dìu từng chuyến đò ngang

Chở hương xuân mới về làng sớm nay.

 

Người đi qua những dặm dài

Quê nhà vò võ bóng ai trông chờ

Cái nghèo cái khó so đo

Dằn lòng đua với lô xô thị thành…

 

Một năm tất tả loanh quanh

Chuyện đời cơm áo no lành với quê

Hôm nay khép lại mỏi mê

                        Để cho xuân kịp trở về cùng nhau!

Bài viết khác