Chủ nhật, 03/12/2023

Tiễn Lê Thi Hữu

Thứ ba, 29/06/2021

KAO SƠN 

 

Giờ bạn về đất rồi ư

Thu tàn núi cũng bạc như khói rồi

Tơ vương còn chất ngập trời

Mấy hồi cơm áo bời bời gió sương

Giữa đường bỏ nợ Văn chương,

Bạn đi nhãng cả nhớ thương kiếp người

Đánh rơi - nhặt... lại đánh rơi

Nụ cười tươi chả được tươi bao giờ

....

Chiều nay trời đừng làm mưa

Những người đưa tiễn đừng đưa nửa vời

....

Sông ơi mấy lở mấy bồi

Mấy mùa con nước đầy rồi lại vơi

Mấy phen bút thả lên trời

Nổi chìm chung với khóc cười nhân gian

Mấy câu lục bát áo cơm

Chiếc lờ tụt miệng toan đơm cả giời

Muốn là sông bể đầy vơi

Mà không nuôi nổi một thời bút nghiên

Mà buồn cho kiếp văn nhân

Thơ ca một đống áo quần một manh

...

Bao năm để một trăm năm

sợi tơ còn khóc con tằm nhả tơ

Sài Gòn nắng riết mưa xô

Cho tôi gửi gió vần thơ riết buồn

Bạn giờ hãy uống say luôn

Say không kịp tỉnh, tỉnh buồn lắm đây

Mai rồi gió thoảng mây bay

Mấy quên mấy nhớ chiều nay một người

Thắp câu lục bát lên trời

Nén hương này nghẹn... gọi lời nhớ nhau

                                    21/10/2015

(Nguồn: TC VNNB 252-6/2021)

Bài viết khác