Chủ nhật, 03/12/2023

Tìm lại ngày xưa

Thứ hai, 09/03/2020

BÙI HỒNG

Tôi về tìm lại ngày xa

Đầu làng ngóng mẹ chia quà chợ trưa

Tôi về tìm lại ngày xưa

Sớm hôm con ốc con cua ngập đồng

Tôi về tìm nỗi chờ mong

Tóc cha bạc trắng, lưng còng mẹ ơi!

Tôi về tìm lại xưa tôi

Với đồng chiêm giữa trắng trời mưa dông.

Bài viết khác