Chủ nhật, 03/12/2023

Tình ca Tết Việt

Thứ năm, 06/02/2020

ĐẶNG ÁI THI 

Tết cho xa lại với gần

Cho dưng vào nghĩa, cho thân vào tình

Cho hương thơm ngát tâm linh

Cho trầu cau nhuộm môi xinh má hồng

Tết cho cánh én lượn vòng

Cây xanh nhớ Cội, sông trong nhớ Nguồn

Tết cho vun khuyết vén tròn

Tan cơn đông héo, tắm hồn xuân tươi

Tùng tùng trống hội đổ hồi

Ríu ra giã bạn “người ơi đừng về”

Tính tình tang, líu xàng xê

Nghiêng nghiêng câu hát … lời thề trúc mai.

 

 

Bài viết khác