Chủ nhật, 03/12/2023

Xao lòng

Thứ sáu, 11/06/2021

PHAN DƯ

Mà nghe lưng lửng chiều lên
Áng mây cũng lạ rối mềm bước chân
Líu lo chim hót trong ngần
Ta như lạc giữa vườn xuân xa mờ
Nợ mùa trăng ấy... hoá thơ
Câu thơ mắc nợ buông hờ ngõ trưa
Người về chạm phía cơn mưa
Ta nghe thầm những... nhặt thưa gió lùa
Trong veo sợi nắng giao mùa
Thả mềm lối cỏ xửa xưa... xao lòng.

(Nguồn: TC VNNB 251-5/2021)

Tĩnh vật                 Tác giả: Phan Dư

(Nguồn: TC VNNB 248-2/2021)

 

 

Bài viết khác