Chủ nhật, 03/12/2023

Xao lòng

Thứ ba, 12/03/2019

LÂM XUÂN VI

Người đi xứ sở Chăm Pa
Cánh bay sải lượn sông xa núi vòng

Bước người nhún điệu Lăm Vong
Cung mê đưa lối phiêu bồng Triệu Voi

Thương sông Mã lạc khúc bồi
Vó câu lỡ nhịp vô hồi nguồn xa

Ai người say sắc hương hoa
Toà cao tháp dựng la đã quy y

Xao lòng trước cõi vô vi
Người đi.
             Mỗi bước người đi
                                       Xao lòng

 

Bài viết khác